Mijn Schat

Mijn schat
Is geen goud
Maar van vlees en bloed
Dat alles voor mij doet

Ogen flikkeren als hij mij aankijkt
Een mooie diamant dat rijpt
In al zijn facetten blinkt hij uit
Tot alles bereidt

Spelend met het licht
Waarvoor mijn hart nimmer zwicht
Hij laat mij zweven
Naar de zevende hemel
In elkaar geweven
Met het intense geluk!

Liefhebben

Verdriet wordt gesmoord met een kus.
Onzekerheid krijgt van een schouderklopje.
Een pijnlijk hart wordt verwarmd.
Angst wordt in de armen gesloten.
Kwellingen worden weggepraat.
Bedroeft, daar zijn woorden voor!
Pijn wordt zacht behandeld.
Voor al die dingen moet je met
zijn tweeën zijn!
Lief hebben is iets apart,
het is de liefde van het hart!